- ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI -

 

Nhật Minh

Nhật Minh

Mentor Đại số - Giải tích 2
Hồ Xuân Việt Anh

Hồ Xuân Việt Anh

Mentor Giải tích 1, Giải tích 3
Xuân Vương

Xuân Vương

Mentor Xác suất thống kê
Quang Hậu

Quang Hậu

Mentor Phương pháp tính - Phương pháp tính & Matlab; Nguyên lí máy; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử
Tiến Hiệp

Tiến Hiệp

Mentor Cơ học kỹ thuật, Sức bền vật liệu ( 1,2, chung)
Hoàng Long

Hoàng Long

Chuyên viên hỗ trợ học tập cơ học, sức bền
Tuấn Long

Tuấn Long

Chuyên viên hỗ trợ học tập môn Giải tích 3
Lê Sơn

Lê Sơn

Chuyên viên hỗ trợ học tập Vật lý đại cương
Lương Nam

Lương Nam

Chuyên viên hỗ trợ học tập toán cao cấp
Hoàng Quảng

Hoàng Quảng

Chuyên viên hỗ trợ học tập toán cao cấp
Hữu Dũng

Hữu Dũng

Chuyên viên hỗ trợ học tập toán cao cấp
Ngọc Hiền

Ngọc Hiền

Chuyên viên kiểm duyệt tài liệu, giáo án
Ngọc Minh

Ngọc Minh

Chuyên viên hỗ trợ học tập toán cao cấp
Nguyễn Văn

Nguyễn Văn

Mentor Tin học đại cương
Trọng Sơn

Trọng Sơn

Chuyên viên hỗ trợ học tập cơ học, sức bền
Hứa Quân

Hứa Quân

Chuyên viên hỗ trợ học tập toán cao cấp
Thùy Dương

Thùy Dương

Chuyên viên hỗ trợ học tập
Nhật Mai

Nhật Mai

Chuyên viên hỗ trợ học tập
Phan Hiếu

Phan Hiếu

Chuyên viên hỗ trợ học tập
Đức Giang

Đức Giang

Chuyên viên hỗ trợ học tập
Lam Trường

Lam Trường

Chuyên viên hỗ trợ học tập
Tuấn Dũng

Tuấn Dũng

- KHO TÀI LIỆU BÁCH KHOA -

Kho tài liệu miễn phí của hơn 100+ môn học

Vào kho tài liệu >

- SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI -

Xem tất cả

- ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI -