TÀI LIỆU TOEIC

ĐỀ THI 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Cấu trúc đề thi TOEIC nội bộ:

Đề thi TOEIC gồm 2 phần là Listening và Reading, với mỗi phần gồm 100 câu trắc nghiệm. Thời gian thi TOEIC là 45 phút cho Listening và 75 phút cho Reading. Như vậy tổng thời gian làm bài là 120 phút cho 200 câu trắc nghiệm

Tổng điểm tối đa cho mỗi phần thi là 495 điểm. Vậy nghĩa là điểm tối đa cho cả bài thi TOEIC là 990.

Cách tính điểm TOEIC dựa trên các câu đúng rồi quy thành điểm tương ứng và không trừ điểm cho những câu sai.

Cấu trúc bài thi TOEIC phần Listening

(Thí sinh chỉ được nghe 1 lần duy nhất)

Gồm 4 part:

Part 1: Mô tả hình ảnh (6 câu)

Bạn sẽ xem một bức hình , nghe 4 lựa chọn A,B,C,D , chọn một đáp án mô tả chính xác nhất nội dung trong hình

Part 2: Hỏi – đáp (25 câu)

Bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc một câu nói, nghe 3 câu trả lời, chọn một câu đáp phù hợp nhát cho câu hỏi / câu nói bạn đã nghe

Part 3: Đoạn hội thoại (39 câu)

Bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại ngắn giữa hai người – Với mỗi đoạn sẽ có 3 câu hỏi , mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A, B,C,D . Đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất.

Part 4: Bài nói chuyện ngắn – độc thoại (30 câu)

Bạn nghe một đoạn nói chuyện ngắn- độc thoại , Với mỗi đoạn sẽ có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A, B, C,D . Bạn đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất.

Cấu trúc bài thi TOEIC – phần Reading

Part 5: Câu không hoàn chỉnh ( 30 câu)

Bạn được cho một câu có chỗ trống , phải tìm một đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống đó

Part 6: Hoàn thành đoạn văn ( 4 đoạn văn – mỗi đoạn 4 câu hỏi – Tổng 16 câu)

Bạn sẽ được cho một đoạn văn có nhiều chỗ trống , chọn một đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống đó.

Part 7:

Đọc hiểu đoạn đơn (29 câu)

Bạn sẽ được cho 10 bài đọc, số lượng câu hỏi mỗi bài dao ddoognj từ 2 đến 4 câu. Bạn đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất

Đọc hiểu nhiều đoạn ( 25 câu)

Bạn sẽ được cho 10 bài đọc. mỗi bài có 2-3 đoạn văn. Mỗi bài đọc gồm 5 câu hỏi. Bạn đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất

 

Bài viết cùng danh mục