Đại số - Nhóm ngành 1

Khóa học giúp sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Đại số với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.
BK0ST GROUP
4 đánh giá 639 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm được đầy đủ các kiến thức để phục vụ cho bài thi giữa kỳ, cuối kỳ của ĐH Bách Khoa HN.
 • Nắm được cấu trúc đề thi, các dạng bài tập thường xuất hiện và phương pháp giải cho các dạng bài tập.
 • Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến môn học 24/7.
 • Live stream ôn tập trước khi thi giữa kỳ, cuối kỳ.
 • Nhận được bộ tài liệu độc quyền của BK0ST biên soạn (Giải đề giữa kỳ, Giải đề CK) 

Giới thiệu khóa học

Đối tượng học viên: 

Sinh viên Đại học Bách Khoa HN đang muốn củng cố kiến thức ở học phần Đại số tuyến tính.

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Đại số với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.

Hình thức học:

-Xem bài giảng quay sẵn và học trực tiếp trên website. 

Lưu ý: 

-Khóa học đang được cập nhật mới nhất theo kỳ 2022-1, bài giảng sẽ được upload theo kịp tiến độ học trên lớp của sinh viên.

-Xem điều khoản sử dụng và học tập trên website tại đây

 

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về môn học 09:04
 • Các tài liệu đi kèm
 • Khái niệm Ánh xạ 10:03
 • Phân loại Ánh xạ 14:10
 • Ánh xạ ngược, Ánh xạ hợp 18:35
 • Ảnh, Nghịch ảnh 11:48
 • Bài tập về phân loại Ánh xạ 20:32
 • Bài tập về ảnh, nghịch ảnh 21:04
 • Mở đầu về số phức 10:28
 • Số phức lượng giác và ứng dụng 19:42
 • Phương trình bậc 2 13:59
 • Đa thức 13:26
 • Phép toán hai ngôi 12:19
 • Nhóm 13:46
 • Vành 13:09
 • Trường 10:40
 • Bài tập tự luyện chương 1
 • Chữa bài tập tự luyện phần Tập hợp 11:38
 • Chữa bài tập tự luyện phần Ánh xạ 14:37
 • Chữa bài tập tư luyện phần Số phức 13:45
 • Định nghĩa ma trận 03:10
 • Các loại ma trận 11:08
 • Các phép toán trên ma trận 20:07
 • Định nghĩa về định thức 08:38
 • Tính định thức bằng cách khai triển theo hàng và cột 05:59
 • Tính định thức thông qua biến đổi sơ cấp 22:13
 • Ma trận nghịch đảo 06:29
 • Cách tìm ma trận nghịch đảo 16:27
 • Hạng của ma trận 13:48
 • Dạng tổng quát hệ phương trình tuyến tính 05:02
 • Hệ Cramer 04:21
 • Phương pháp Gauss 11:15
 • Hệ phương trình thuần nhất 04:57
 • Dạng 1 Lũy thừa ma trận 13:48
 • Dạng 2 Phép toán trên ma trận - Giải phương trình ma trận 07:19
 • Dạng 3 Tính định thức 05:54
 • Dạng 4 Tính hạng 04:57
 • Dạng 5 Hệ phương trình tuyến tính 13:26
 • Lưu ý 02:39
 • Bài tập tự luyện chương 2
 • Chữa bài tập tự luyện chương 2 (Phần 1) 16:53
 • Chữa bài tập tự luyện chương 2 (Phần 2) 12:35
 • Chữa bài tập tự luyện chương 2 (Phần 3) 14:12
 • Giới thiệu về không gian vector 17:27
 • Không gian vector con 08:00
 • Hệ sinh 09:11
 • Phụ thuộc tuyến tính - Độc lập tuyến tính 23:03
 • Cơ sở và số chiều 13:51
 • Tọa độ trong không gian vector 08:14
 • Ma trận chuyển cơ sở 16:21
 • Dạng 1 Tìm số chiều và cơ sở của 1 hệ vector 12:30
 • Dạng 2 Tìm cơ sở và số chiều của một tập nghiệm 10:12
 • Dạng 3 Cơ sở và số chiều của tổng các không gian vector 06:12
 • Dạng 4 Cơ sở và số chiều của giao các không gian vector 11:10
 • Lưu ý chương 3 01:07
 • Bài tập tự luyện
 • Record live ôn tập + chữa bài tập tự luyện chương 3 134:05
 • Giới thiệu về ánh xạ tuyến tính 11:23
 • Hạt nhân và ảnh 24:33
 • Chứng minh định lý về số chiều của hạt nhân và ảnh 08:38
 • Ma trận của ánh xạ tuyến tính (phần 1) 09:47
 • Ma trận của ánh xạ tuyến tính (phần 2) 10:27
 • Ma trận của ánh xạ tuyến tính (phần 3) 00:57
 • Toán tử tuyến tính 11:27
 • Lý thuyết chéo hóa, vecto riêng, trị riêng 28:48
 • Cách chéo hóa, tìm vecto riêng, trị riêng (phần 1) 16:20
 • Cách chéo hóa, tìm vecto riêng, trị riêng (phần 2) 14:36
 • Lũy thừa ma trận 17:31
 • Bài tập tự luyện chương 4
 • Dạng song tuyến tính 18:29
 • Dạng song tuyến tính (Phần 2) 22:40
 • Dạng toàn phương 10:47
 • Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc 19:37
 • Không gian Euclid 13:36
 • Hệ vecto trực giao và trực chuẩn 09:47
 • Thuật toán trực chuẩn hóa Gram-Schmidt 13:27
 • Chứng minh Gram Schmidt 05:39
 • Một vài tính chất của hệ trực chuẩn 19:30
 • Chéo hóa trực giao 22:37
 • Đưa dạng toàn phương về chính tắc bằng chéo hóa trực giao 11:11

Thông tin giảng viên

BK0ST GROUP
4629 học viên 26 khóa học
- BK0ST GROUP

Hơn 3 năm phát triển, đồng hành cùng với các thể hệ sinh viên. BK0ST nắm được các nhu cầu của các bạn sinh viên, liên tục cải thiện chất lượng bài giảng, tài liệu theo các năm để việc học của các bạn sinh viên đỡ vất vả hơn và có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Học viên đánh giá

4
4 đánh giá

75%

0%

0%

0%

25%

Trương Thùy Linh

Bài giảng dễ hiểu, các dạng bài dạy rất chi tiết

Quang Đức

rất hay và bổ ích em cảm ơn

Nguyen Hoan

bài giảng rất hay dễ hiểu

Khóa học liên quan

Đại số - Hệ CTTT/SIE/liên kết QT
BK0ST GROUP
(1) 285 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Đại số - Nhóm ngành 3
BK0ST GROUP
(1) 26 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Đại số - Nhóm ngành 2
BK0ST GROUP
(1) 140 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Giải tích 1- Hệ CTTT/SIE/liên kết QT
BK0ST GROUP
(2) 288 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Giải tích 1- Nhóm ngành 3
BK0ST GROUP
(1) 91 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
200.000đ 250.000đ -20%
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 19 giờ 52 phút
Giáo trình: 88 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC