Giải tích 1- Nhóm ngành 1

Khóa học giúp sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Giải tích 1 với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.
BK0ST GROUP
4 đánh giá 655 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm được đầy đủ các kiến thức để phục vụ cho bài thi giữa kỳ, cuối kỳ của ĐH Bách Khoa HN.
 • Nắm được cấu trúc đề thi, các dạng bài tập thường xuất hiện và phương pháp giải cho các dạng bài tập.
 • Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến môn học 24/7.
 • Live stream ôn tập trước khi thi giữa kỳ, cuối kỳ.
 • Nhận được bộ tài liệu độc quyền của BK0ST biên soạn (Giải đề giữa kỳ, Giải đề CK) 

Giới thiệu khóa học

Đối tượng học viên: 

Sinh viên Đại học Bách Khoa HN đang muốn củng cố kiến thức ở học phần Giải tích 1.

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Giải tích 1 với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.

Hình thức học:

-Xem bài giảng quay sẵn và học trực tiếp trên website. 

Lưu ý:  

-Khóa học đang được cập nhật mới nhất theo kỳ 2022-1, bài giảng sẽ được upload theo kịp tiến độ học trên lớp của sinh viên.

-Xem điều khoản sử dụng và học tập trên website tại đây

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về môn học 16:55
 • Các tài liệu đi kèm
 • Hàm số chẵn - lẻ 08:43
 • Hàm số tuần hoàn 18:41
 • Hàm hợp 07:32
 • Hàm Hypebolic 12:42
 • Hàm ngược 13:43
 • Hàm lượng giác ngược 22:02
 • Bài toán tìm tập xác định, tập giá trị 20:41
 • Bài tập tự luyện chương 1
 • Chữa bài tập đề cương chương 1 27:34
 • Giới thiệu về giới hạn hàm số Học thử 08:52
 • Vô cùng bé Học thử 22:38
 • Vô cùng lớn Học thử 10:30
 • Quy tắc thay thế tương đương Học thử 30:33
 • Quy tắc L'Hospital Học thử 16:37
 • Quy tắc ngắt bỏ 25:14
 • Dạng vô định vô cùng - vô cùng 16:47
 • Dạng vô định mũ 21:58
 • Nguyên lí kẹp 20:14
 • Bổ sung: Giới hạn dãy số 27:35
 • Bài tập tự luyện chương 2
 • Chữa bài tập tự luyện chương 2 30:20
 • Hàm số liên tục 21:40
 • Điểm gián đoạn của hàm số 29:01
 • Bài tập tự luyện chương 3
 • Chữa bài tập tự luyện chương 3 20:40
 • Lý thuyết đạo hàm theo định nghĩa 08:26
 • Bài tập luyện tập đạo hàm theo định nghĩa 27:23
 • Đạo hàm theo công thức 28:11
 • Vi phân và bài toán tính gần đúng 25:38
 • Lý thuyết đạo hàm cấp cao 10:32
 • Bài tập luyện tập đạo hàm cấp cao 20:14
 • Luyện tập công thức Leibnitz 24:38
 • Ứng dụng của đạo hàm 17:42
 • Bài tập tự luyện chương 4
 • Chữa bài tập tự luyện chương 4 (Phần 1) 26:14
 • Chữa bài tập tự luyện chương 4 (Phần 2) 21:55
 • Định lý Fermat 14:42
 • Định lý Rolle 28:51
 • Định lý Lagrange 15:20
 • Định lý Cauchy 07:59
 • Bài tập tự luyện chương 5
 • Khai triển Taylor 15:07
 • Khai triển Maclaurin 31:28
 • Ứng dụng khai triển Maclaurin vào bài toán tính giới hạn 27:02
 • Ứng dụng khai triển Maclaurin vào bài toán tính đạo hàm 12:25
 • Bài tập tự luyện chương 6
 • Cực trị của hàm số 23:17
 • Bài toán về hàm lồi và hàm lõm 11:39
 • Tiệm cận của đồ thị hàm số 26:24
 • Ví dụ Tiệm cận của đồ thị hàm số 16:29
 • Tính gần đúng bằng phương pháp Newton 11:07
 • Bài tập tự luyện chương 7
 • Mở đầu về tích phân bất định 11:47
 • Phương pháp đổi biến số 16:34
 • Phương pháp tích phân từng phần 27:17
 • Lý thuyết tích phân hàm phân thức hữu tỷ 20:47
 • Ví dụ về tích phân hàm phân thức hữu tỷ 27:05
 • Tích phân hàm lượng giác 30:50
 • Tích phân hàm vô tỷ 29:42
 • Bài tập tự luyện chương 8
 • Định nghĩa tích phân xác định 07:34
 • Tính tích phân xác định bằng định nghĩa 11:22
 • Tính giới hạn dãy số bằng định nghĩa tích phân xác định 22:46
 • Tính chất và công thức về tích phân xác định 28:10
 • Tính giới hạn hàm số có chứa tích phân 19:29
 • Phương pháp đổi biến số 25:27
 • Phương pháp tích phân từng phần 17:32
 • Tích phân hàm ẩn 22:19
 • Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz 10:19
 • Chứng minh bất đẳng thức tích phân 10:41
 • Bài tập tự luyện chương 9
 • Record live stream ôn tập tích phân xác định + chữa BTTL 184:45
 • Lý thuyết và cách tính tích phân suy rộng 29:39
 • Lý thuyết về xét tính hội tụ, phân kỳ TPSR loại 1 14:47
 • Ví dụ về xét tính hội tụ, phân kỳ TPSR loại 1 27:34
 • Lý thuyết và cách tính tích phân suy rộng loại 2 16:24
 • Lý thuyết về xét tính tính hội tụ, phân kỳ TPSR loại 2 06:42
 • Ví dụ về xét tính hội tụ, phân kỳ của TPSR loại 2 18:01
 • Tích phân suy rộng kết hợp loại 1 và loại 2 27:34
 • Bài tập tự luyện chương 10
 • Live ôn tập chương 10 190:11
 • Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng 20:29
 • Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể 24:25
 • Ứng dụng tích phân tính độ dài cung 20:05
 • Ứng dụng tích phân tính diện tích mặt tròn xoay 20:58
 • Bài tập tự luyện chương 11
 • Mở đầu về hàm nhiều biến 05:57
 • Giới hạn hàm số nhiều biến 33:52
 • Hàm số liên tục 10:46
 • Đạo hàm riêng của hàm nhiều biến 17:29
 • Vi phân toàn phần và bài toán tính gần đúng 22:34
 • Đạo hàm của hàm hợp 14:19
 • Đạo hàm của hàm ẩn 21:16
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao của hàm nhiều biến 19:22
 • Cực trị không điều kiện của hàm nhiều biến 23:14
 • Cực trị có điều kiện của hàm nhiều biến 20:48
 • Khai triển Taylor-Maclaurin của hàm nhiều biến 18:42
 • Bài tập tự luyện chương 12

Thông tin giảng viên

BK0ST GROUP
4629 học viên 26 khóa học
- BK0ST GROUP

Hơn 3 năm phát triển, đồng hành cùng với các thể hệ sinh viên. BK0ST nắm được các nhu cầu của các bạn sinh viên, liên tục cải thiện chất lượng bài giảng, tài liệu theo các năm để việc học của các bạn sinh viên đỡ vất vả hơn và có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Học viên đánh giá

5
4 đánh giá

75%

25%

0%

0%

0%

Trương Thùy Linh

Bài giảng dễ hiểu, các dạng bài dạy rất chi tiết

Phạm Lâm

Khoá học rất có ích, trợ giúp cho sinh viên năm nhất rất nhiều khi bắt đầu tiếp xúc với cách học mới tại môi trường đại học. ĐỒng thời, học phí rất hợp lí với hssv. Nói chung rất okela ạ

Nguyen Hoan

bài giảng rất dễ hiểu

Doan Phong

nên có thêm các bài tập cho các phần lý thuyết

Khóa học liên quan

Đại số - Hệ CTTT/SIE/liên kết QT
BK0ST GROUP
(1) 285 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Đại số - Nhóm ngành 3
BK0ST GROUP
(1) 26 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Đại số - Nhóm ngành 2
BK0ST GROUP
(1) 140 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Đại số - Nhóm ngành 1
BK0ST GROUP
(4) 639 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Giải tích 1- Hệ CTTT/SIE/liên kết QT
BK0ST GROUP
(2) 288 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
200.000đ 250.000đ -20%
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 34 giờ 13 phút
Giáo trình: 100 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC