- 20%
160,000đ
200,000đ
Mua ngay

Số bài học

30

Thời lượng video

10:42:57

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Sức bền vật liệu 2 với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất ( cả thời gian và tiền bạc).

Hình thức học:

Học viên được kết hợp học cả 2 hình thức:

-Xem bài giảng quay sẵn và học trực tiếp trên website. 

-Học live trên Microsoft Teams: trước thi sinh viên sẽ được ôn tập thêm trên Microsoft Teams.

Nội dung khóa học bao gồm các phần:
Tổng quan lý thuyết & các công thức cần nhớ.
Chắt lọc các dạng bài tập, ví dụ quan trọng.
Tổng ôn giữa kỳ, cuối kỳ.
Nội dung khóa học bám sát các dạng bài trong  đề thi các năm

Phụ trách giảng dạy:
Nguyễn Tiến Hiệp - K62 viện cơ khí 
Đạt giải Olympic cơ học kỹ thuật 
Đã có 3 năm kinh nghiệm dạy thêm ở các học phần Cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu với rất nhiều học viên đạt điểm tốt.

Đăng ký khóa học

Sức bền vật liệu 2

160,000 đ Đăng ký