- 20%
160,000đ
200,000đ
Mua ngay

Số bài học

75

Thời lượng video

15:16:54

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Đối tượng học viên: 

Sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội đang muốn củng cố kiến thức ở học phần Vật Lý Đại Cương 2.

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Vật Lý đại cương 2 với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất ( cả thời gian và tiền bạc). 

Nội dung khóa học bao gồm các phần:

  • Tổng quan lý thuyết & các công thức cần nhớ
  • Chắt lọc các dạng bài tập hay thi 
  • Tổng ôn chữa đề giữa kỳ, cuối kỳ
  • Trắc nghiệm online giữa kỳ, cuối kỳ
  • Tổng hợp lý thuyết tự luận thi cuối kỳ

Một số phản hồi của học viên: 


Nội dung khóa học

+  TÀI LIỆU: TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI THEO TỪNG CHƯƠNG
4 Bài giảng
04:55
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

160,000 đ Đăng ký