- 30%
140,000đ
200,000đ
Mua ngay

Số bài học

79

Thời lượng video

16:48:37

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Đối tượng học viên: 

Sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội đang muốn củng cố kiến thức ở học phần Xác suất thống kê

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Xác suất thống kê với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất ( cả thời gian và tiền bạc). 

Nội dung khóa học bao gồm các phần:
  • Tổng quan lý thuyết & các công thức cần nhớ
  • Chắt lọc các dạng bài tập, ví dụ quan trọng
  • Tổng ôn giữa kỳ, cuối kỳ
  • Tổng hợp đề thi giữa kỳ và hướng dẫn giải
  • Tổng hợp đề thi cuối kỳ và hướng dẫn giải

Một số phản hồi của học viên ở kỳ học trước


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

140,000 đ Đăng ký