TÀI LIỆU TIẾNG ANH 2

GỢI Ý 1 SỐ CHỦ ĐỀ THI NÓI TIẾNG ANH 2

NGỮ PHÁP CƠ BẢN

Chú ý : Đây là file tổng hợp ngữ pháp của cả TA1,2 từ Unit 1 -> 14 . 

Mọi người so sánh với tiến trình học tập trên lớp để có chương trình ôn tập hợp lý

CÁC DẠNG BÀI TẬP HAY THI( trích trong đề thi 100%)