CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HỌC NHANH

TẠI BK0ST

Bước 1: Thanh toán học phí

Học viên thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản: TRAN THI XUAN

Số tài khoản: 61774298888

Ngân hàng Tien Phong Bank - TP Bank

Nội dung chuyển khoản:

- Đối với học viên đăng ký lẻ: MSSV dki hoc + tên môn học đăng ký  -  VD: 2022xxxx dki hoc GT1,DS

- Đối với học viên đăng ký theo nhóm: Một bạn đại diện thanh toán với nội dung: MSSV dki hoc nhom + số người trong nhóm ( trong đó MSSV là của người đại diện ) 

 VD: 2022xxxx dki hoc nhom 3 nguoi

Bước 2: Xác nhận thông tin

Học viên inbox fanpage với hình ảnh biên lai + thông tin mail sis và đợi xác nhận đăng ký học thành công từ fanpage

Bằng việc đăng ký học bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi