Sức bền vật liệu (Sức bền chung)

Khóa học giúp sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Sức bền vật liệu với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.
BK0ST GROUP
0 đánh giá 25 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ nắm được:

 • Tổng quan lý thuyết & các công thức cần nhớ.
 • Các dạng bài tập, ví dụ quan trọng của học phần.
 • Cấu trúc đề thi, các dạng bài tập thường xuất hiện và phương pháp giải cho các dạng bài tập.

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khóa học hướng đến: 

Hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức ở học phần Sức bền vật liệu ( Sức bền chung) với hướng tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm nhất.

Hình thức học:

-Xem bài giảng quay sẵn và học trực tiếp trên website. 

Lưu ý:  Xem điều khoản sử dụng và học tập trên website tại đây

Nội dung khóa học

 • Thông tin tài liệu - nhóm chat
 • Lý thuyết 27:27
 • Bài tập 1 13:32
 • Bài tập 2 11:05
 • Bài tập 3 11:32
 • Bài tập 4 10:48
 • Bài tập 5 07:24
 • Bài tập tự luyện 1
 • Bài tập tự luyện 2
 • Bài tập tự luyện 3
 • bài toán dầm nhiều nhịp 20:06
 • Bài tập tự luyện
 • Lý thuyết kéo nén 09:54
 • Bài tập 1 08:57
 • Bài tập 2 16:03
 • Các câu hỏi thường gặp 05:32
 • Bài tập tự luyện kéo nén
 • Bài toán siêu tĩnh và cách khử siêu tĩnh 11:17
 • Bài tập siêu tĩnh trục bậc 12:56
 • Bài tập tự luyện kéo nén siêu tĩnh
 • Trạng thái ứng suất 09:56
 • Lý thuyết 08:46
 • Bài tập 1 14:30
 • Bài tập 2 08:27
 • Bài tập 3 16:08
 • Bài tập 4 12:43
 • Bài tập tự luyện
 • Dạng siêu tĩnh 04:20
 • Bài tập dạng siêu tĩnh 13:34
 • Lý thuyết 09:55
 • Bài tập 1 03:58
 • Bài tập 2 03:43
 • Bài tập 3 18:22
 • Bài toán xoắn siêu tĩnh 17:32
 • Bài tập tự luyện 1
 • Bài tập tự luyện 2
 • Bài tập tự luyện 3
 • Lý thuyết 21:39
 • Bài tập 1 13:10
 • Bài tập 2 03:05
 • Bài tập 3 05:05
 • Bài tập tự luyện
 • Lý thuyết 18:54
 • Bài tập 1 11:11
 • Bài tập 2 25:43
 • Bài tập tự luyện 1
 • Bài tập tự luyện 2
 • Bài tập tự luyện 3
 • Tổng quan lý thuyết và ôn tập kiến thức cơ bản 25:29
 • Ví dụ dầm ngang phẳng 17:07
 • Ví dụ dầm khung 17:14
 • Bài tập 1 19:38
 • Bài tập 2 20:28
 • Bài tập 3 14:32
 • Bài tập 4 08:43
 • Các bước làm 12:05
 • Nhân biểu đồ 15:41
 • Bài tập 1 20:48
 • Bài tập 2 17:07
 • Bài tập 3 18:23
 • Bài tập 4 23:07
 • Bài tập 5 08:40
 • Bài tập 6 11:32
 • Uốn xiên 24:42
 • Bài tập 1 17:08
 • Bài tập 2 13:34
 • Uốn kéo nén 16:42
 • Uốn xoắn 06:43
 • Các ví dụ về ổn định thanh 10:33
 • Bài toán siêu tĩnh và ví dụ 90:58
 • Bài toán tải trọng động và ví dụ 88:18
 • Tổng ôn và chữa đề 90:16

Thông tin giảng viên

BK0ST GROUP
4629 học viên 26 khóa học
- BK0ST GROUP

Hơn 3 năm phát triển, đồng hành cùng với các thể hệ sinh viên. BK0ST nắm được các nhu cầu của các bạn sinh viên, liên tục cải thiện chất lượng bài giảng, tài liệu theo các năm để việc học của các bạn sinh viên đỡ vất vả hơn và có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Nguyên lí máy
BK0ST GROUP
(0) 31 học viên
200.000đ
250.000đ
(-20%)
Kỹ thuật điện tử
BK0ST GROUP
(0) 27 học viên
Kỹ thuật điện
BK0ST GROUP
(0) 61 học viên
Phương pháp tính
BK0ST GROUP
(0) 63 học viên
Phương pháp tính & Matlab
BK0ST GROUP
(0) 129 học viên
Thời lượng: 16 giờ 56 phút
Giáo trình: 72 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC